Liceul de Muzică ”Tudor Jarda” și-ar putea schimba denumirea în Colegiul de Muzică ”Tudor Jarda”

Liceul de Muzică „Tudor Jarda” are o istorie demnă de consemnat în peisajul cultural bistriţean, având 95 de activitate şi 50 de ani de învăţământ specializat în muzică şi fiind cunoscut naţional pentru rezultatele şi performanţele sale muzicale.

De asemenea, este un permanent centru de formare profesională, unde generaţii întregi de absolvenţi au confirmat calitatea pregătirii. De-a lungul timpului personalităţi marcante au studiat aici: Tudor Jarda, Liviu Rebreanu, Ovidiu Purcel, Ştefan Pop, Anita Hartig, ultimii doi fiind declaraţi cetăţeni de onoare ai municipiului Bistriţa.

Unitatea de învățământ are o medie de 10 premii internaţionale şi 36 de premii naţionale pe an la concursurile şi olimpiadele de profil muzică sau pedagogic şi rezultate la examenele naţionale peste media naţională.

Conducerea unităţii de învăţământ solicită Consiliuli Local al municipiului Bistrița aprobarea unei hotărâri prin intermediul căreia să se schimbe denumirii acesteia din Liceu de Muzică ”Tudor Jarda” în Colegiul de Muzică ”Tudor Jarda”.

Documentaţia depusă de conducerea unității de învățământ a respectat criteriile de acordare a titlului de Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar conform unui ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale.

”Contribuţia deosebită privind dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, culturii şi sportului la nivel local, regional, naţional şi/sau internaţional; activitatea educativă, pedagogică şi ştiinţifică desfăşurată şi performanţele profesionale înregistrate de elevii unităţii de învăţământ reflectate în rezultatele obţinute la concursurile specifice naţionale şi/sau internaţionale; 95 de ani de activitate; calitatea personalului didactic titular în anul şcolar 2017 – 2018; calitatea absolvenţilor unităţii de învăţământ; existenţa a cel puţin 2 niveluri de învăţământ acreditate care să funcţioneze în unitatea de învăţământ, cu statut de liceu teoretic sau liceu vocaţional în ultimii 5 ani; proiecte cu finanţare externă relevante pentru dezvoltarea unităţii de învăţământ, în ultimii 5 ani” sunt doar câteva dintre argumentele prezentate de conducerea școlii în susținerea ideii de transformare în colegiu.

Consiliul Local al municipiului Bistrița, care se va reuni în ședință ordinară pe data de 19 aprilie, va avea pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care prevede emiterea avizului consultativ în vederea acordării titlului de „Colegiu” pentru Liceul de Muzică ” Tudor Jarda”.

error: Content is protected !!