Bistrițeni, sunteți mulțumiți de serviciile de transport public din oraș? Puteți veni cu propuneri

Primăria Bistrița a întocmit un proiect de hotărâre care prevede aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa.

Potrivit legislației în vigoare, ”Consiliile locale, consiliile judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public dacă acestea nu există”.

La nivelul municipiului Bistrița, gestiunea serviciului de transport public local a fost delegată operatorului de transport S.C. TRANSMIXT S.A. Bistrița, pe perioada mai 2009 – mai 2016.

Compania TRANSMIXT este societate cu capital integral privat românesc și este unicul operator de transport care este autorizat să efectueze transportul de călători în Bistrița și localitățile componente.

”În anul 2015, Primăria municipiului Bistrița, a elaborat Planul de mobilitate urbană durabilă, actualizat în anul 2016 conform ultimelor reglementări, document care vizează o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport relevante, încurajând totodată trecerea către moduri mai durabile și  are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor urbane şi furnizarea de servicii de mobilitate şi transport durabile către, prin şi în zona urbană a municipiului Bistriţa. Pe lângă Planul de mobilitate urbană, Primăria municipiului Bistriţa, a finalizat, în cursul anului 2015, încă un proiect (faza de studiu de oportunitate) care vizează mobilitate urbană şi implicit structura reţelei de transport public în municipiul Bistriţa, „Linia verde de transport Viişoara-Unirea”, prin centrul municipiului Bistriţa, proiect care, va asigura nu numai caracterul durabil al mobilităţii urbane în municipiul Bistriţa, ci şi o acesibilitate îmbunătăţită în zona centrală a municipiului” precizează municipalitatea în raportul întocmit pentru proiectul de hotărâre de delegare a  gestiunii serviciului de transport public local.

Acest proiect poate fi consultat de cetățeni pe pagina de internet a Primăriei Bistrița. Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.

Toate propunerile se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Municipiului Bistriţa, Registratură – Centrul de relaţii publice, comunicare, strada Piaţa Centrală nr. 6, până la data de 29.11.2017, sau se vor comunica prin fax la nr. 0263- 231046 sau prin email , la adresa primaria@primariabistrita.ro.

Proiectul va fi supus analizei şi aprobării Consiliului local al municipiului Bistriţa, în şedinţa ordinară din luna decembrie 2017.

One comment

  1. Balan Marius -ecologist

    O Propunere ; I-a mai umblati pe jos, ca pe vremea lui HRISTOS, ca sunteti libidinosi, obezi si slaninosi.

error: Content is protected !!