Primăria Bistrița va accesa un NOU împrumut de-aproape 10 MILIOANE de lei pentru blocurile „de izolat”! Risipesc banii publici și rămân descoperiți pe investiții!

ziar de bistrita blocuri

Primăria Bistrița va accesa un NOU împrumut bancar! Administrația PSD-istă intenționează să acceseze încă 10 MILIOANE de lei din bancă, pentru co-finanțarea investițiilor de reabilitare a blocurilor.

Având în vedere efortul financiar ridicat pentru realizarea proiectelor mai sus amintite și ținând seama de faptul că bugetul local al Municipiului Bistrița nu dispune de resurse financiare necesare pentru asigurarea cofinanțării.

Primarul Ovidiu Crețu supune spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne necesare asigurarii contributiei la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020 în valoare de 9.476.463 lei. – după cum se arată în expunerea de motive.

Situația împrumuturilor accesate de Primăria Bistrița!

 – În 2014 s-au luat 40 de MILIOANE de lei din bancă pentru pârtia de schi, Podul Berăriei și Parcul Industrial Sărata, iar o parte din aceste investiții reprezintă găuri negre la bugetul local.

 – În decembrie 2018 s-au împrumutat cu încă 7 .3 MILIOANE de lei pentru cofinanțarea blocurilor ce se izolează termic.

 – În luna mai 2019 s-a aprobat accesarea unui împrumut de 49 de MILIOANE de lei pentru cofinanțarea mai multor obiective ce se realizează din bani europeni.

Contractul cu BCR Nu s-a mai semnat, iar acum, Primăria Bistrița reia procedurile de împrumut. În primă fază e nevoie de co-finanțarea obiectivelor demarate, respectiv contractele de izolare termică. Aceste sume generează dobânzi și vedem cu toții că Bistrița are un buget axat pe cheltuieli cu salariile.

Asistăm la o risipă a banului public cu investiții acoperite din împrumuturi bancare. Din moment ce co-finanțările sunt plătite cu bani din bancă!

ziar de bistrita psd

După PSD, potopul!

În ceea ce privește gradului de îndatorare prin luarea în considerare a tuturor contractelor de împrumut existente, inclusiv a noului împrumut, la o dobânda estimativă a pieţei bancare, acesta se situeaza la cca. 8,63% fata de 30% aşa cum prevede art. 63, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 „Legea finanţelor publice locale”.
Teoretic, administrația coordonată de Crețu ar mai putea accesa împrumuturi, dar sacul rămâne gol!

Primăria Bistrița are nevoie de 49 de MILIOANE de lei, din bancă! Momentan se împrumută pe 10 milioane de lei! Restul, pe parcursul anului!

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97/30.05.2019, administrația publică locală a Municipiului Bistrița a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne necesară asigurării contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020 în valoare de maxim 49 milioane lei.

În noiembrie 2019, procedura de achizitie directă a fost finalizată, ofertant câștigător fiind BCR SA, iar in 02.12.2019 întreaga documentație privind împrumutul bancar a fost trimisă spre avizare Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

 

 

Deși prin împrumutul de trezorerie contractat de Municipiul Bistrița potrivit Ordonanței de Guvern nr.8/2018, cheltuielile neeligibile aferente proiectelor europene erau finanțabile prin împrumutul rambursabil de trezorerie, potrivit interpretării prevederilor alin (5^2), art.1 din Anexa nr.1 din HG nr.9/2007, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale NU consideră legală și în consecință NU aprobă finanțarea prin împrumut de la bănci comerciale cheltuielile neeligibile aferente proiectelor în cauză.

În acese conditii, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 224/23.12.2019 s-a procedat la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/30.05.2019 în sensul diminuarii până la suma de 20.320.825,85 lei a valorii împrumutului ce urma a fi contractat și supus avizării Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, care reprezintă cofinanțarea Municipiului Bistrița la proiectele ce fac obiectul împrumutului, deoarece inițial, în valoarea totală a împrumutului erau incluse și cheltuielile neeligibile aferente proiectelor, cuprinse în contractele de finanțare.

În noile condiții instituția bancară câștigătoare a decis modificarea ofertei inițiale, fapt care a generat o noua rundă de negocieri în urma căreia însă părtile NU au căzut de acord cu privire la noile condițiile contractuale, procedura de achiziție directă fiind în cele din urmă anulată.

Credit bancar de aproape 10 MILIOANE de lei, pe 10 ani!

Conform proiectului de hotărâre, se propune aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne prin credit bancar de tip linie de finanțare revolving în valoare de 9.476.463 lei, cu o maturitate de 10 ani, din care 3 ani perioadă de grație pentru asigurarea contribuției la proiectele finanțate prin fonduri europene.

Urmează NOI împrumuturi!

În noua listă au fost cuprinse doar proiectele a căror execuție începe în anul curent, celelalte urmând a fi propuse pentru finanțare în momentul în care vor fi semnate contractele de finanțare.

Primăria Bistrița a ajuns în ultimul hal, cu cheltuieli enorme pe salarii, cu împrumuturi pentru cofinanțare și cu aceleași promisiuni ca-n 2016!

Investițiile din bugetul local sunt infime și în 2020 doar 2 MILIOANE de euro sunt alocați pe investiții-directe. Asta în timp ce Primăria Bistrița cheltuie 1 MILION de euro/lună pentru salariile funcționarilor publici. Practic, jumătate din banii colectați pe taxe și impozite se duc pe cheltuieli de personal.

Administrația PSD oferă funcții de conducere pentru clientela de partid, salarii nesimțite pentru funcțiile de conducere de pe organigrama supradimensionată , după care acccesează bani pentru cofinanțarea proiectelor europene.

Cu un  buget sărăcit, pe parcursul anului 2020,  Primăria Bistrița va accesa noi împrumuturi pentru co-finanțarea proiectelor europene aflate în derulare!

 

Citiți și:

 

Ce-i musai să știe omul de rând, când îi vede pe PSD-iști, pe stradă: 50% din banii adunați din taxe și impozite se duc pe salariile din Primăria Bistrița! 1.500 de euro e media salariilor! Cel mai SLAB buget din ultimii 10 ani!

One comment

  1. LUCRARI DE MANTUIALA PE BANI MULTI !!!!!!!

error: Content is protected !!