Transmixt anunță: Elevii, studenții și cadrele didactice pot beneficia de o reducere de 50 % din prețul abonamentelor de călătorie

 

 

În noul an școlar 2019 -2020, care începe pe data de 9 septembrie 2019, elevii, studenții și cadrele didactice care utilizează mijloacele de transport în comun ale companiei Transmixt pot beneficia de reducerea pretului abonamentelor cu 50%. Pentru a se aplica această reducere, sunt necesare următoarele documente:

  • ADEVERINŢĂ eliberată de instituţia de învăţământ unde frecventează/ desfăşoară cursurile, din care să rezulte calitatea de elev/student/cadru didactic;
  • COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE pentru persoanele peste 14 ani sau- COPIE DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE al unuia dintre părinţi sau al persoanei în grija căruia se afla minorul (în acest caz se va prezenta copie după împuternicirea legalizată care atestă calitatea de tutore) si copie după CERTIFICATUL DE NAŞTERE, acte din care să rezulte numele, prenumele şi domiciliul solicitantului.
  • POZĂ FORMAT MIC (numai pentru persoanele cu domiciliul în Bistriţa).
  • ACORD GDPR – (prelucrarea datelor personale). Pentru copiii minori, in varsta de pana la 16 ani, acordul va fi acordat de catre unul dintre parinti sau de catre tutore/reprezentant legal. Acordul este disponibil la Dispecerat sau pentru descarcare de pe siteul www.tmxbn.ro http://tmxbn.ro/50-in-atentia-elevilor.html– 3,00 lei – contravaloarea imprimatului legitimaţiei de călătorie (numai pentru persoanele cu domiciliul în Bistriţa)- La cererea dispecerilor, orice alt document care ajută la identificarea corectă a persoanei în cauză.

Conform unei hotărâri a Consiliului Local Bistriţa, de această prevedere pot beneficia:

  • ELEVII cu domiciliul sau reședinta în municipiului Bistrita, care fac studiile în municipiul Bistrița;
  • ELEVII cu domiciliul sau reședința în localitățile componente, care fac studiile în municipiul Bistrița;
  • STUDENȚII cu domiciliul în localitățile componente ale municipiului Bistrița, care fac studiile în municipiul Bistrița;
  • CADRELE DIDACTICE  care fac naveta în/din localitățile componente ale municipiului Bistrita.

 

În cazul în care pe parcursul anului scolar, cartea de identitate a expirat sau elevul împlineste 14 ani, în luna urmatoare expirării sau împlinirii vârstei de 14 ani, este necesară prezentarea unei copii a noii cărti de identitate. În lipsa documentelor justificative valabile nu se poate emite abonament de călătorie cu preț redus.

Documentele se vor depune o singură dată pentru un an şcolar, în prima lună în care se solicită abonament cu reducere de 50%. Cei care au mai beneficiat de aceasta reducere în anul scolar trecut este necesar să redepună documentele actualizate.

One comment

  1. Ce inseamna ….50 % reducere…..de fapt cat costa un abonament pentru oras ??

error: Content is protected !!